11.06.2019

Профілактика післяпологових маткових кровотеч при багатоплідній вагітності

Т. Г. Романенко, Г. М. Жалоба, Л.Ю. Стаселович, О.М. Суліменко.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: вивчення ефективності застосування транексамової кислоти («Гемоактив») для профілактики розвитку кровотечі в ІІІ і ранньому післяпологовому періодах в групі пацієнток з багатоплідною вагітністю.

Матеріали та методи.  Проведено вивчення ефективності препарату транексамової кислоти «Гемоактив» у 127 жінок з метою профілактики кровотечі в ІІІ і ранньому післяпологовому періодах при багатоплідній вагітності.

Результати. Дослідження показало, що на тлі застосування препарату «Гемоактив», підвищувався гемостатичний потенціал крові у жінок групи ризику розвитку акушерських кровотеч без зростання ризику тромбозу, що зменшувало крововтрату в ІІІ і ранньому післяпологовому періодах. Достовірно зменшилась крововтрата в пологах (320,0 ± 20,0 в І групі в порівнянні з 480,0 ± 20,0 у ІІ групі, р <0,05) та в ранньому післяпологовому періоді (90,0 ± 20,0 в І групі в порівнянні з 120,0 ± 20,0 у ІІ групі, р <0,05).

Висновки. Використання препарату «Гемоактив» для профілактики кровотечі, при додаванні до утеротонічних засобів у пацієнток з багатоплідною вагітністю, зменшує об'єм крововтрати в пологах та зменшує обсяг крововтрати в ранньому післяпологовому періоді.

Повна версія статті - за посиланням.