08.06.2019

Нові можливості удосконалення антибактеріальної терапії тяжких абдомінальних інфекцій у дітей

Курочкін М.Ю., Давидова А.Г., Капуста В.М., Капустін С.А., Городкова Ю.В.

Ключові слова: гнійно-запальні захворювання черевної порожнини, діти, антибактеріальна терапія

ВСТУП. Одним з напрямків оптимізації антибактеріальної терапії тяжких абдомінальних інфекцій є використання нових препаратів, що мають широкий спектр антимікробної дії. 

МЕТА РОБОТИ.  Встановити можливості удосконалення антибактеріальної терапії при тяжких гнійно-запальних захворюваннях черевної порожнини у дітей.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У дослідженні приймали участь 23 дитини 3-17 років, які знаходились у відділенні інтенсивної терапії  з приводу тяжких абдомінальних інфекцій. До першої групи (n=12) входили діти, які одержували в післяопераційному періоді стандартну антибактеріальну терапію – цефтриаксон, амікацин та метронідазол. Другу групу (n=11) склали діти, що отримували монотерапію піперацилін/тазобактамом. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ. При проведенні мікробіологічного дослідження грамнегативна  флора складала 75%. Найчастіше виділялися Pseudomonas aeruginosa (33%); клебсієла (17%), ß-гемолітичні стрептококи (17%), кишкова паличка, цитробактер, протей та ентерокок (по 8%). Більшість мікроорганізмів була чутливою до карбапенемів (80%) та до амікацину (80%). Чутливість до цефалоспоринів була від 40 до 57%. Чутливість до захищених пеніцилінів була низькою, окрім  піперациліну/тазобактаму, до якого чутливими виявились (85%) мікроорганізмів.  

У дітей першої групи середній термін перебування у відділенні інтенсивної терапії складав 4,3±0,65 дні, у другої групи – 3,45±0,69 днів (р<0,05). Серед пацієнтів другої групи, що одержували піперацилін/тазобактам в якості стартової антибактеріальної терапії, необхідності у проведенні екстракорпоральних методів детоксикації не виникло, тоді як у контрольній групі 2-м пацієнтам проводився дискретний плазмаферез. Зміна антибіотика на 3-ю добу лікування проводилась у 4-х пацієнтів першої групи та у одного пацієнта 2-ї групи.

ВИСНОВКИ

  1. Використання піперациліну/тазобактаму (Тазпен) в якості стартової антибактеріальної терапії тяжких гнійно-запальних захворювань черевної порожнини у дитячому віці є теоретично і мікробіологічно обґрунтованим. 
  2. Монотерапія піперациліном/тазобактамом (Тазпен) при тяжких абдомінальних інфекціях у дітей дозволяє досягти кращих результатів лікування за рахунок зменшення проявів інтоксикаційного синдрому та скорочення терміну перебування дитини у відділенні інтенсивної терапії.

Повна версія статті - за посиланням.